Proiect ansamblu rezidential lacul Tei - Estia Residence

PARAMETRI TEHNICI GENERALI

DATE GENERALE:

DESCRIEREA CLĀšDIRII

Pe terenul intravilan situat în str. Tuzla nr. 39, sector 2 , Bucuresti, în suprafaț㒠de 1940,94 mp, este realizat un imobil 3S + P+11+ Et. Tehn., cu apartamente, garaje și boxe proprii.

Imobilul este destinat funcțiunii de locuire și este încadrat în categoria clă’dirilor civile.

Accesul în incint㒠prin poarta principal㒠1 sau principal〚 2 este asigurata pe baza de cartel㒠de acces, acționând sistemul de deschidere a barierelor și/sau porților. Aceeași cartela foloseste și la accesul în holul imobilului de rezidență’.

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Soluția structural㒠este conceput㒠pentru asigurarea rezistenței, stabilității și rigidității întregii construcții, în condițiile în care funcțiunile diferite (parcaje la subsol, spații tehnice la subsolul intermediar, locuințe în sistem duplex la nivelele curente și retragerile ultimelor niveluri) permit un număr nelimitat de elemente cu coincidență pe verticală.

Infrastructura întregii construcț›ii se face printr-un radier general de 1,00 m. în grosime, împreună cu pereții de contur, realizează o cuvă etanșă atăt pentru apa freatică căt și pentru infiltrațiile de la suprafață.

La realizarea infrastructurii s-au utilizat: beton C25/30 pentru piloni, beton C8/10 pentru egalizări și betonul simplu din fundații, beton C16/20 pentru radier, fundații continue, pereți și planșeu, armătura de rezistență OB37 și PC52.

Suprastructura este formată din pereți, stâlpi, grinzi, grinzi de cuplare și planșeu din beton armat. Grosimea planșeelor este de 15 și/sau 18cm. Dimensionarea planșeelor s-a făcut ținând cont de condiția de rezistență, deformabilitate și de limitare a perioadei proprii de vibrație.

La realizarea suprastructurii s-a utilizat beton C16/20 pentru pereți și planșee și armătură de rezistență OB37 și PC52. Planșeele asigură în bune condiții efectul de șaiba infinit rigidă necesar pentru o bună comportare a construcției în timpul unei acțiuni seismice.

Inchiderile exterioare sunt din zidărie din BCA (30 cm) și termoizolație din polistiren (10 cm), ferestrele și ușile de acces în balcoane sunt realizate din rame din PVC și geam termopan. Balustradele sunt realizate din elemente metalice, grunduite și vopsite, cu mâini curente din metal.

Acoperisul și terasele retrase sunt tip terasa hidro- și termoizolată circulabilă (termoizolație cu polistiren extrudat de 10 cm grosime, dale gresie sau similar și hidroizolație cu membrane bituminoase termosudabile).

LIFTURI

In imobil este montat câte un lift de 8 persoane model Schindler 3300, pentru fiecare scară, Sarcina nominală de 625 Kg / 8 persoane, Tip cutii comandă: Electronice, butoane cu microcontact cu halou luminos, Dimensiuni interioare cabina (mm): 1,200 / 1,250 / 2,140, Acționare uși: automată, Controlul sarcinii : cantar electronic, Tip de panou de comandă: universală cu microprocesor.

AMENAJARI EXTERIOARE (CURTE)

Grădina este amenajată cu alei pietonale cu dale prefabricate din beton și mozaic, plante decorative, flori si arbuști, sistem de iluminat amplasat pe zidurile perimetrale de incintă și sistem de drenaj al apelor pluviale si udare a gazonului in sistem de aspersoare, programate de o centrala speciala in acest sens.

Drumurile de circulație din incintă - rampa de acces la garaj sunt din beton. Trotuarele de protecție sunt executate din ciment sclivisit. Parcajele interioare sunt marcate și numerotate cu vopsea rezistenta la uzură.

Imprejmuirea perimetrală este din gard de zidărie, tencuit si finisat cu zugaveli acrilice de exterior, lângă care sunt plantate plante decorative.

Incinta precum și accesul la parcaj, este monitorizata video, 24/24 ore, cu posibilitatea de urmarire a istoricului, iar rampa este permanent degivrata in perioada de iarna sau cu temperaturi la limita inghețului.